Wytyczne GIW w sprawie zasad bioasekuracji myśliwych

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF: ● na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia, czyli obszarach wymienionych w cz. II, III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. … Kontynuuj czytanie „Wytyczne GIW w sprawie zasad bioasekuracji myśliwych”