30 września mija termin zatwierdzania sprawozdań finansowych kół łowieckich!

Artykuł pochodzi ze strony PZŁ www.pzlow.pl, oryginał znajdziecie TUTAJ

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przypomina o upływającym w dniu 30 września 2020 r. obowiązku zatwierdzenia sprawozdań finansowych kół łowieckich za rok 2019.

Koła łowieckie są poddane regulacjom ustawy o rachunkowości. Skutkuje to m.in. tym, że członkowie zarządów kół są traktowani jako kierownicy jednostek w rozumieniu tej ustawy; wiąże się to z rozlicznymi obowiązkami, w tym zapewnieniem prowadzenia przez koło rachunkowości zgodnie z prawem (w praktyce odbywa się to poprzez wynajęcie biura rachunkowego), ale także do sporządzenia i przedstawienia sprawozdania finansowego do zatwierdzenia przez walne zgromadzenie, które jest  organem zatwierdzającym w rozumieniu powołanej ustawy. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz tzw. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Należy też pamiętać, że rok obrotowy w przypadku kół łowieckich pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a nie z rokiem łowieckim. Ma to istotne znaczenie dla dochowania terminów sporządzania sprawozdań i ich składania w urzędach skarbowych. Ze względu na epidemię COVID-19 sporządzenie sprawozdania finansowego zostało przedłużone do dnia 30 czerwca 2020 r. Z kolei obowiązek zatwierdzenia tego sprawozdania przedłużono do dnia 30 września 2020 r. Uchybienie tym terminom wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Zważywszy na wynikający ze Statutu PZŁ 21-dniowy termin na zwołanie walnego z czynnością tą należy się pośpieszyć. Ze względu na układ kalendarza zarządy kół, które nie zwołały walnego na ostatni weekend września (26-26 września br.) mogę to jeszcze zrobić na dzień 30 września br. wysyłając zawiadomienia o miejscu i terminie walnego do dnia 9 września br.

Ze względu na wagę sprawy oraz zapewnienie pełnej transparentności działania, celem umożliwienia członkom koła zapoznanie się z danymi finansowymi sporządzone przez zarząd sprawozdanie finansowe powinno być dołączone do zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Podstawy prawne:

 1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019, poz. 351, z późn. zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020, poz. 570)
 3. Statut Polskiego Związku Łowieckiego.

1 Myśl o “30 września mija termin zatwierdzania sprawozdań finansowych kół łowieckich!

 1. Może lepiej zdjąć ten – skądinąd kompromitujący – komunikat. W sieci niby nic nie ginie, ale przynajmniej nie zobaczą tego nowi surferzy…:-)))
  Dlaczego ? Dlatego, że;
  Po pierwsze – od 07 września koła TEORETYCZNIE tylko mogły się wyrobić z terminami i poradzić sobie z logistyką, na którą nałożyły się ograniczenia „covidowe”,
  Po drugie – nigdzie nie ma zapisu, że WZ ma zatwierdzić „sprawozdanie finansowe”, wręcz przeciwnie – nie ma takiej konieczności.
  Po trzecie – nigdy nie było i póki co nie ma podstawy prawnej takiej, jak napisano w „komunikacie”. Podano jedynie jakieś akty prawne, które regulują pewne obszary, spektrum zachowań. Nie ma czegoś takiego jak: na podstawie Konstytucji, nie ma: na podstawie Kodeksu karnego, nie ma: na podstawie Ordynacji podatkowej itd.
  Podstawą prawną może być wyłącznie precyzyjnie wskazany KONKRETNY zapis z ustawy, rozporządzenia lub statutu, bo wtedy i tylko wtedy mamy do czynienia z PODSTAWA PRAWNĄ.

  Mamy zrujnowane prawo i Statut, który już w momencie jego uchwalania został oficjalnie zadekretowany jako zły (co już samo w sobie stanowi kuriozum), ale nie zwalnia to nikogo od minimum rzetelności i szacunku dla ponad setki tysięcy myśliwych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *