Informacja dla myśliwych

               Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20. Zakaz obowiązuje do dnia 19 kwietnia 2020 r.

                Oznacza to również, że niniejszym rozporządzeniem wstrzymane zostały czynności związane z likwidacją szkód łowieckich łączące się z koniecznością wyjścia/wyjazdu poza miejsce zamieszkania/pobytu. Proszę o niezwłoczne przekazywanie (pisemnie/drogą elektroniczną) tej informacji zgłaszającym szkody rolnikom. Jednocześnie zalecam przekazywanie zgłoszeń (drogą elektroniczną) do wiadomości właściwym Ośrodkom Doradztwa Rolniczego, Izbom Rolniczym i Nadleśnictwom. Prosimy gromadzić (wraz z potwierdzeniami rozesłania jw.) nadsyłaną dokumentację dotyczącą szkód tak, by mogła zostać wykorzystana w momencie ustania zakazów związanych z epidemią.

                    ZO PZŁ Jelenia Góra

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *