K O M U N I K A T Nr 6/2018 Kurs dla kandydatów na myśliwych.

Jelenia Góra, dnia 03 września 2018r.

Koła Łowieckie

w s z y s t k i e

  1. dz. O/296/2018

 

K O M U N I K A T Nr 6/2018

Dla kandydatów, którzy do dnia 31 grudnia 2018r. ukończą obowiązkowy, roczny staż kandydacki zostanie zorganizowany cykliczny – obowiązkowy kurs dla kandydatów do PZŁ.

Zajęcia na kursie rozpoczną się o godz. 9,00 w dniu 20 października br. w stanicy myśliwskiej Koła Łowieckiego „Jeleń” w Jeleniej Górze znajdującej się w miejscowości Chromiec (gmina Stara Kamienica, powiat Jelenia Góra). Kandydaci w dniu rozpoczęcia zajęć powinni przedłożyć wypełniony dzienniczek stażysty. Następne zajęcia teoretyczne odbywać się będą również w stanicy w dniach: 21 października, 17, 18, 24, 25 listopada, 01, 02, 08 grudnia br. (początek zawsze o godz. 9,00).

W ramach zajęć teoretycznych na kursie dla nowo wstępujących do PZŁ odbędzie się obowiązkowe dwudniowe – odpłatne szkolenie weterynaryjne (wstępnie planowane na 10, 11 listopada, godz. 09:00).

W ramach zajęć praktycznych na kursie dla nowo wstępujących do PZŁ odbędą się obowiązkowe treningi strzeleckie – odpłatne (wstępnie planowane na 27 października, 09 grudnia – Mroczkowice, strzelnica KŁ „Wieniec” Świeradów).

Terminy ew. dodatkowych szkoleń, dodatkowych treningów strzeleckich oraz egzaminów zostaną podane podczas zajęć teoretycznych.

Do dnia 30 września br. bezwzględnie zarządy kół zgłoszą na piśmie do tut. Zarządu kandydatów, którzy ukończyli/ukończą obowiązkowy staż do 31.12.2018r. i wezmą udział w kursie. Kurs odbędzie się pod warunkiem uzyskania min. liczbę kursantów – 35 osób.

Jednocześnie prosimy Zarządy Kół o zweryfikowanie list kandydatów od 2017r. odbywających w kołach staż myśliwski i podanie na piśmie do tut. Zarządu kto został skreślony, a komu staż zaliczono, uwzględniając nowelizację Uchwały NRŁ zmieniającą zasady odbywania stażu – Komunikat nr 07/2014 ZO PZŁ w Jeleniej Górze z dnia 06.10.14r.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *