KAPITUŁA ODZNACZEŃ

Adam Kozak
Przewodniczący kapituły

Sławomir Siedlecki
Zastępca przewodniczącego kapituły

Henryk Kubieniec
Sekretarz kapituły

Władysław Tomaszewski
Członek kapituły

Zbigniew Biber
Członek kapituły