KOMUNIKAT 6/2020 – Ubezpieczenie kół łowieckich

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze na podstawie komunikatu pisma Kancelarii Brokerskiej Modus informuje, że w sprawie Odpowiedzialności Cywilnej Kół Łowieckich i OHZ, rozpoczyna się następny roczny okres realizacji ubezpieczenia począwszy od 01.10.2020 do 30.09.2021 roku.


W tym sezonie ubezpieczyciel proponuje kołom i OHZ-tom wybór z 6-ciu wariantów ubezpieczenia. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę kole jności sum wariantów, które zostały uporządkowane rosnąco.


• WARIANT I -z sumą gwarancyjną 300.000 zł za 450 zł składki rocznej od koła,
• WARIANT II -z sumą gwarancyjną 500.000 zł za 600 zł składki rocznej od koła,
• WARIANT III -z sumą gwarancyjną 800.000 zł za 720 zł składki rocznej od koła,
• WARIANT IV -z sumą gwarancyjną 1.000.000 zł za 850 zł składki rocznej od koła,
• WARIANT V -z sumą gwarancyjną 1.500.000 zł za 980 zł składki rocznej od koła,
• WARIANT VI -z sumą gwarancyjną 2.000.000 zł za 1.300 zł składki rocznej od koła.


W związku z powyższym prosimy koła łowieckie w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2020r. o podanie na piśmie lub telefonicznie jaki wariant ubezpieczenia koło wybrało oraz przekazanie na konto tut. Zarządu składkę w wysokości zgodnej z wybranym wariantem w nieprzekraczalnym terminie do 20 września br. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi spowoduje, że Zarząd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze uzna, ze koło wybiera wariant I.


Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór,


Szczegółowe informac je dot. ubezpieczenia (OWU, druk zgłoszenia szkody, kontakt) znajdu ją się na stronie Zarząd u Głównego PZL (www.pzlow.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *