KOMUNIKAT Nr 2/2021 – Kurs dla kandydatów do PZŁ

Dla kandydatów, którzy do dnia 20 czerwca 2021r. ukończą obowiązkowy, roczny staż kandydacki zostanie zorganizowany cykliczny – obowiązkowy kurs dla kandydatów do PZŁ.

Zajęcia na kursie rozpoczną się o godz. 9:00 w dniu 29 maja br. w stanicy myśliwskiej Koła Łowieckiego „Jeleń” w Jeleniej Górze znajdującej się w miejscowości Chromiec (gmina Stara Kamienica, powiat Jelenia Góra).

Kandydaci w dniu rozpoczęcia zajęć powinni przedłożyć wypełniony dzienniczek stażysty.

Następne zajęcia teoretyczne odbywać się będą również w stanicy w dniach: 30 maja, 04,05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20 czerwca 2021r. (początek wykładów w Chromcu soboty i niedziele o godz. 09:00, piątki godz. 15:00 strzelnica w Mroczkowicach początek o 10:00).

W ramach zajęć teoretycznych na kursie dla nowo wstępujących do PZŁ odbędzie się obowiązkowe dwudniowe – odpłatne szkolenie weterynaryjne.

W ramach zajęć praktycznych na kursie dla nowo wstępujących do PZŁ odbędą się obowiązkowe treningi strzeleckie – odpłatne (wstępnie planowane na 13 i 20 czerwca, godz. 10:00).

Egzaminy: 22 czerwca pisemny, 25 czerwca ustny oraz 27 czerwca praktyczny, godzimy rozpoczęcia egzaminów zostaną podane podczas zajęć.

Do dnia 25 maja br. bezwzględnie zarządy kół zgłoszą na piśmie do tut. Zarządu kandydatów, którzy ukończyli/ukończą obowiązkowy staż do 21.06.2021r. i wezmą udział w kursie. Kurs odbędzie się pod warunkiem uzyskania min. liczbę kursantów – 40 osób.

Jednocześnie prosimy Zarządy Kół o zweryfikowanie list kandydatów od 2019r. odbywających w kołach staż myśliwski i podanie na piśmie do tut. Zarządu kto został skreślony, a komu staż zaliczono, uwzględniając Statut PZŁ §11.

Kurs odbędzie się pod warunkiem uzyskania min. liczbę kursantów – 40 osób oraz przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności zalecanych przez inspektora sanitarnego.

Na wszystkich zajęć organizator zapewnia płyn do dezynfekcji wietrzenia pomieszczeń i będzie wymagał od kursantów utrzymania dystansu pomiędzy uczestnikami min 2m.

Każdy uczestnik kursów/szkoleń obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos przez cały czas trwania wykładów oraz podczas zajęć i egzaminów winień być wyposażony w długopis.

Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub odwołania kursów i szkoleń w każdej chwili, w przypadku zaostrzenia reżymu sanitarnego w/z z regulacjami dot. pandemii COVID- 19.

UWAGA: ze względu na szczególne uwarunkowania związane z sytuacją epidemiologiczną oraz w/z z trwającym stanem pandemii maksymalna ilość kursantów dopuszczonych do zajęć nie może przekroczyć 50 osób. O wpisaniu na liście słuchaczy decyduję kolejność zgłoszenia.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *