KOMUNIKAT NR 5/2020 – Kurs na selekcjonera

K O M U N I K A T Nr 5/2020

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że dla myśliwych, którzy ukończyli 3-letni staż myśliwski organizuje kurs dla selekcjonerów samców zwierzyny płowej w stanicy myśliwskiej Koła Łowieckiego „Jeleń” w Jeleniej Górze znajdującej się w miejscowości Chromiec (gmina Stara Kamienica, powiat Jelenia Góra). 

Kurs odbędzie się w następujących terminach: 22, 23, 28, 29, 30 sierpnia br. (początek o godz. 09:00, piątek 28.08 godz. 15:00). Terminy egzaminów: 01 września 2020r.

Kandydat na selekcjonera przekłada w dniu rozpoczęcia zajęć ważną legitymację PZŁ. Zgłoszenia kandydatów na piśmie należy przesłać do tut. ZO do dnia 15 sierpnia br.

UWAGA: ze względu na szczególne uwarunkowania związane z sytuacją epidemiologiczną oraz w/z z trwającym stanem pandemii maksymalna ilość kursantów dopuszczonych do zajęć nie może przekroczyć 50 osób. O wpisaniu na liście słuchaczy decyduję kolejność zgłoszenia.

Ponadto dla kandydatów, którzy do dnia 07 października 2020r. ukończą obowiązkowy, roczny staż kandydacki zostanie zorganizowany cykliczny – obowiązkowy kurs dla kandydatów do PZŁ. 

Zajęcia rozpoczną się o godz. 09:00 w dniu 05 września 2020r. w stanicy myśliwskiej Koła Łowieckiego „Jeleń” w Jeleniej Górze znajdującej się w miejscowości Chromiec (gmina Stara Kamienica, powiat Jelenia Góra). 

Kandydaci w dniu rozpoczęcia zajęć powinni przedłożyć wypełniony dzienniczek stażysty. Następne zajęcia teoretyczne odbywać się będą również w stanicy w dniach: 06, 11, 12, 13, 18, 20, 25, 27 września. (początek wykładów w Chromcu o godz. 09:00, 11-18-25.09 godz. 15:00). 

W ramach zajęć praktycznych na kursie dla nowo wstępujących do PZŁ odbędą się obowiązkowe treningi strzeleckie – odpłatne (wstępnie planowane na 19 i 26 września 2020, godz. 09:00). Terminy ew. dodatkowych szkoleń, dodatkowych treningów strzeleckich zostaną podane podczas zajęć teoretycznych. Terminy egzaminów: 29 września 2020r. (pisemne), 07 października 2020r. (ustne) i 10 października 2020r. (strzelnica).

Do dnia 01 września 2020r. bezwzględnie zarządy kół zgłoszą na piśmie do tut. Zarządu kandydatów, którzy ukończyli/ukończą obowiązkowy staż do 21.09.2020r. i wezmą udział w kursie. Kurs odbędzie się pod warunkiem uzyskania min. liczbę kursantów – 40 osób oraz przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności zalecanych przez inspektora sanitarnego.

UWAGA: ze względu na szczególne uwarunkowania związane z sytuacją epidemiologiczną oraz w/z z trwającym stanem pandemii maksymalna ilość kursantów dopuszczonych do zajęć nie może przekroczyć 50 osób. O wpisaniu na liście słuchaczy decyduję kolejność zgłoszenia. 

Ponadto, Zarząd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze informuje, że w ramach zajęć teoretycznych odbędzie się obowiązkowe dwudniowe – odpłatne szkolenie weterynaryjne dla myśliwych, którzy jeszcze nie posiadają uprawnienia (wstępnie planowane na 03-04 października 2020r., godz. 09:00).

Na wszystkich zajęciach organizator zapewnia płyn do dezynfekcji, wietrzenia pomieszczeń i będzie wymagał od kursantów utrzymania dystansu pomiędzy uczestnikami min 2m. Każdy uczestnik kursów/szkoleń obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos przez cały czas trwania wykładów oraz podczas zajęć i egzaminów winień być wyposażony w długopis. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub odwołania kursów i szkoleń w każdej chwili, w przypadku zaostrzenia reżymu sanitarnego w/z z regulacjami dot. pandemii COVID-19.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *