KURS SELEKCJONERSKI 2020 – K O M U N I K A T Nr 8/2020

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że dla myśliwych, którzy ukończyli 3-letni staż myśliwski organizuje kurs dla selekcjonerów samców zwierzyny płowej w ośrodku Edukacji Ekologicznej Koła Łowieckiego „Jeleń” w Jeleniej Górze znajdującej się w miejscowości Chromiec (gmina Stara Kamienica, powiat Jelenia Góra). 

Kurs odbędzie się w następujących terminach: 10, 11, 16, 17, 18 października br. (początek o godz. 09:00, piątek 16.10 godz. 15:00). Terminy egzaminów: 20 – 28 października 2020r.

Kandydat na selekcjonera przekłada w dniu rozpoczęcia zajęć ważną legitymację PZŁ. Zgłoszenia kandydatów na piśmie należy przesłać do tut. ZO do dnia 15 września br.

Kurs odbędzie się pod warunkiem uzyskania min. liczbę kursantów – 40 osób oraz przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności zalecanych przez inspektora sanitarnego.

Na wszystkich zajęć organizator zapewnia płyn do dezynfekcji, wietrzenia pomieszczeń i będzie wymagał od kursantów utrzymania dystansu pomiędzy uczestnikami min 2m. Każdy uczestnik kursów/szkoleń obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos przez cały czas trwania wykładów oraz podczas zajęć i egzaminów winień być wyposażony w długopis. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub odwołania kursów i szkoleń w każdej chwili, w przypadku zaostrzenia reżymu sanitarnego w/z z regulacjami dot. pandemii COVID-19.

UWAGA: ze względu na szczególne uwarunkowania związane z sytuacją epidemiologiczną oraz w/z z trwającym stanem pandemii maksymalna ilość kursantów dopuszczonych do zajęć nie może przekroczyć 50 osób. O wpisaniu na liście słuchaczy decyduję kolejność zgłoszenia.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *