Organizacja Hubertusa 2020

Drogie Koleżanki i Szanowni Koledzy…


Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego Wałbrzycha i Jeleniej Góry zorganizowały wspólnie spotkanie wybranych kół powiatów kamiennogórskich i wałbrzyskich w celu podjęcia próby zorganizowania wspólnego Hubertusa Okręgowego w Sanktuarium w Krzeszowie 25.10.2020r.


Jak co roku powtarzam, że Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego jest przekonany o tym, że obowiązkiem każdego koła jest wkład na rzecz promocji łowiectwa ale nade wszystko uważam, że w dniu naszego święta jest naszym wspólnym obowiązkiem aby skierować do jak największego kręgu odbiorców jasny przekaz o tym jak chronimy ojczystą przyrodę, jak zabezpieczamy uprawy i płody rolne, dokarmiamy zwierzynę ale także nasz wkład w regulacji pogłowia zwierząt dziko żyjących, w gospodarkę łowiecką i w gospodarkę narodową.


Na wspólnym spotkaniu wspomnianych kół łowieckich, członków NRŁ oraz przewodniczącego i członka Zarządu Okręgowego ustalono, że tegoroczny Hubertus nie odbędzie się, ze względu na sytuacje epidemiologiczną.


Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego ma nadzieję, że przynajmniej koła łowieckie znajdą godną i bezpieczną formę aby uczcić naszego patrona i krzewić szlachetne wartości, które zawsze towarzyszyły naszej organizacji. Osobiście wyrażam też nadzieję, że jak najszybciej sytuacja epidemiologiczna w kraju poprawi się, koła wrócą do statutowych obowiązków dotyczących promocji łowiectwa i już nikt nie schowa się za COVID19.


Z myśliwskim pozdrowieniem darz bór.
Wiktor Marconi Łowczy Okręgowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *