Polowanie a zakaz przemieszczania się w z wiązku z epidemią SARS-CoV-2

Darzbór Koleżanki i Koledzy,

w związku z licznymi słusznymi pytaniami o możliwość polowań w okresie epidemi i ograniczeniach jakie wprowadza rząd Polski, Zarząd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze chciałby przekazać na wasze ręce poniższe informacje oraz interpretacje: 

 

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem kontroli granicznej na wszystkich granicach Polski prosi się, Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego o powstrzymanie się od polowań i odstrzałów w odległości mniejszej jak 2 km od granicy państwa.

Jednocześnie informujemy, że nie ulegają zawieszeniu odstrzały sanitarne dzików na terenie województwa dolnośląskiego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 

Oraz druga od Wrocławskiej Izby Rolniczej

 

Szanowni Państwo

Odnosząc się do kwestii rządowego zakazu przemieszczania się osób przebywających na terytorium RP w związku z epidemią koronawirusa uprzejmie informuję, że nie dotyczy on osób, które wykonują czynności zawodowe lub zadania służbowe (§ 3a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii). Do grona takich osób bez wątpienia należy zaliczyć myśliwych, którzy wykonują zadania statutowe prawnie działającego koła łowieckiego oraz realizują obowiązki wynikające z szeregu ustaw, z ustawą Prawo łowieckie na czele. W mojej ocenie nie powinno podlegać wątpliwości, że działalność myśliwych jest wykonywaniem obowiązków służbowych. Nie ma znaczenia, że za tego typu działalność nie pobierają oni formalnie wynagrodzenia, niemniej jednak nie pozbawia to działalności myśliwych charakteru służbowego, a nawet zawodowego. Oczywiście tego typu obowiązki należy wykonywać z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z bezzasadnym wyłączeniem grupy osób, która na co dzień zajmuje się bardzo istotną gałęzią, jaka jest gospodarka łowiecka, a ta przecież polega m.in. na regulacji populacji zwierzyny, zwalczaniu ASF i likwidacji szkód łowieckich. Straty spowodowane niedziałaniem kół łowieckich byłyby gigantyczne i nie tego chciał ustawodawca wprowadzając różnego rodzaju zakazy na czas epidemii.

Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jeden, bardzo istotny aspekt, a mianowicie to, że celem wprowadzenia przez rząd zakazu przemieszczania się było unikanie zgromadzeń dużej ilości osób. Trudno zgodzić się, aby myśliwi, przy wykonywaniu większości swoich zadań statutowych, w tym szacowaniu szkód łowieckich, gromadzili się w dużym gronie w jednym miejscu. Należy myśleć zdroworozsądkowo. Jeżeli są spełnione warunki sanitarne, przepisowa odległość pomiędzy osobami, nie ma przeciwwskazań do tego, by myśliwi wykonywali swoje obowiązki.

Reasumując, zakaz przemieszczania się nie dotyczy myśliwych i nie powinni oni uchylać się od wykonywania dotychczasowych obowiązków.

Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu

Podsumowując:

 • Nie polujemy w odległości mniejszej niż 2 km od granicy państwa.

 • Nie ulegają zawieszeniu odstrzały sanitarne dzików na terenie województwa dolnośląskiego.

 • Zakaz przemieszczania się nie dotyczy myśliwych i nie powinni oni uchylać się od wykonywania dotychczasowych obowiązków.

1 Myśl o “Polowanie a zakaz przemieszczania się w z wiązku z epidemią SARS-CoV-2

 1. 1. Tego typu komunikaty dobrze jest podawać na dzień, na który one są aktualne, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i za kilka godzin wszystko może ulec zmianie. Podanie dnia i godziny publikacji pozwoli na uniknięcie wielu niejasności.
  2. Pomijając niuanse związane z ASF, należy zauważyć, że – co do istoty – polowanie NIE JEST OBOWIĄZKIEM, lecz JEST PRAWEM.
  3. Gdyby tak jeszcze w oficjalnych pismach zastosować reguły języka polskiego, to pełnia szczęścia w zasięgu. Na DUW wpływu nie mamy (poza tym nie wolno zmieniać), ale autokorekty ZO mógłby dokonać. Trochę też razi na oficjalnej stronie to „Darz bór”. Od ok. 60 lat regułą w języku polskim (i łowieckim !) jest pisownia łączna – „Darzbór”.
  I prześmiewczo…
  4. W piśmie DUW-WCZK do ZO o niepolowanie proszone są ZO i niejeden… hm…może się upierać, że myśliwych „szeregowych” tu ewidentnie pominięto, a zatem to ich nie dotyczy.
  Darzbór !
  Myśliwiec upierdliwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *