Uchwała naczelnej rady łowieckiej nr 320/2020 z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie: Zmiany druku załącznika nr 1 do uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 41/2007 w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania.

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 82 ust. 3 pkt 29 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 16 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowiekiego, postanawia:

§1

Wprowadzić druk załącznika nr 1 do uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 41/2007 w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *